Uppdaterade Corona-restriktioner

Under rådande omständigheter där regeringen meddelat ytterligare restriktioner ifråga om att begränsa antalet människor i grupp, förordar Sveriges Trafikskolors Riksförbunds styrelse förslaget om max. åtta deltagare i kurser som anordnas av anslutna trafikskolor. Sverige befinner sig i en ny och allvarlig situation och STR uttrycker att branschen bör ta ett tydligt ansvar och vårda det stora förtroende vi har. För icke obligatoriska kurser (teorikurser och dylikt) rekommenderas ett uppehåll, alternativt studier i andra former än fysisk sammankomst. Detta innebär att Östra trafikskolan ställer in årets resterande teorilektioner. Obligatoriska riskutbildningar och introduktionsutbildningar kommer dock att fortgå, om än i bantad form – så tillvida att max. 8 personer kommer att frekventera resp. kurs per tillfälle fr.o.m. 24/11. Körlektioner i bil löper på oförändrat.