Om trafikskolan

Östra trafik­skolan är en av de mest anlitade trafik­skolorna i Göteborg. Vi har ett gott omdöme både från våra elever, handledare och Trafikverket.

Personal

Carina

Trafikskolechef, Reception

Bitte

Trafiklärare,
Utbildningsledare

Claes

Trafiklärare

Daniel

Trafiklärare

Eva

Trafiklärare

Johannes

Trafiklärare

Sven

Trafiklärare, Utbildningsledare

Vår historia

Trafikskolan har en lång historia och startades upp redan på 1940-talet. Från att ha varit en liten trafikskola med 3 anställda belägen i en trång lokal på Danska vägen, så är vi idag ett glatt gäng på 8 personer som huserar i ljusa och moderna lokaler på Norra Gubberogatan invid Redbergs­platsen. Majoriteten av våra elever kommer till oss via rekommendation – vilket vi är väldigt stolta över. Trafikskolans ledstjärna har alltid varit att erbjuda utbildning med god kvalité och med stor effektivitet, men också att vara lyhörd gentemot elevernas behov och önskemål så att våra elever trivs hos oss och upplever utbildningstiden som angenäm sett ur alla aspekter. Som arbetsplats ska Östra trafikskolan vara attraktiv att arbeta på, såväl ifråga om trivsel som utvecklingsmöjligheter.

Hållbarhet

För oss är hållbarhet ett naturligt inslag i verksamheten och vi jobbar dagligen med att utbilda elever efter så liten miljö-och klimatpåverkan som möjligt. Med bränslesnåla moderna bilar som uppfyller önskad miljöklass, effektiva lektioner och kunskap om eco-driving skapar vi förutsättningar för att trafikanter ska påverka omvärlden så lite som möjligt. Vi har även elfordon när det passar och gör dagliga inköp med just hållbarhet i baktanken för att bidra.

Förutom hållbarhetsperspektivet ur ett miljö- och klimatperspektiv så strävar vi efter ett hållbart företagande. Med det menar vi att vi aktivt jobbar för att  ständigt förbättra vår arbetsmiljö och förutsättningarna för att bedriva en utbildning med kvalité över tid. Väl utrustade fordon med hög sittkomfort, bra lokaler och scheman som är anpassade för en god hälsa skapar rätt förutsättningar för ett långsiktigt företagande. 

En del av On Via

Östra Trafikskolan är sedan 2022 även en del av On Via trafikutbildningar – Ett av Sveriges absolut mest kompetenta trafikutbildningsföretag. Detta gör att vi kan utvecklas och vara en modern trafikutbildare i framkant.

Förutom kvalitativa trafikskolor med fokus på både lätta och tunga behörigheter bedriver On Via även gymnasial utbildning inom transport, trafiklärarutbildning, fortbildningar som YKB och trafikövningsplatser med halkbanor och riskutbildning. Detta gör oss tillsammans med On Via till en av Sveriges mest kompletta och kvalificerade aktörer inom trafikutbildning – alltid med kvalité i fokus och lokal anknytning.

Vi ser fram emot att hjälpa dig med körkortet!