Information om hur semestrar och pandemin påverkar tillgången på våra körtider

Sommartid och närmsta tiden efter semestrarna uppstår som regel ett hårt tryck på bokningar av körlektioner i vårt körschema. Naturligt har det byggts upp ett stort behov hos våra elever och det stora flertalet är angelägna om att komma igång igen.  Dock brukar trycket plana ut efter några veckor och situationen normaliseras. Det som är nytt för i år är att vi också har en pågående pandemi som sätter käppar i hjulet för oss, liksom för hela samhället. Vi har vidtagit alla rekommenderade åtgärder och håller hårt på dem för såväl elevernas som för vår skull. Innebär i sin tur att vi inte kan nyttja personalen lika flitigt eftersom vi måste köra fler kurser med färre deltagare än normalt, skicka hem lärare med kort varsel även om de har milda symtom etc. vilket ger ytterligare följdverkningar i vårt körschema i form av längre väntan på körtider. Vi vill att våra elever i sammanhanget ska veta om att Östra trafikskolan jobbar stenhårt med att producera så mycket körtider som bara är möjligt – samtidigt som vi ber våra elever om förståelse och tålamod i den extraordinära situation vi (och alla medborgare) upplever i nuläget. Tack!