Information Corona-virus

Vi måste alla dra vårt strå till stacken för att förhindra Corona-virusets spridning. På Östra trafikskolan följer vi de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten stakat ut. Det innebär i nuläget att personal och elever ska vara hemma om de känner sig sjuka, och att vi i vår butik och våra bilar är noga med handhygien och renhållning allmänt.