Återgång till ordinarie avbokningspolicy

29 september 2021 hävde regeringen tidigare lagda Covid-relaterade restriktioner. Detta innebar bl.a. att trafikskolor kunde återgå till ordinarie avbokningsbestämmelser. Majoriteten trafikskolor återgick direkt 29/9 till ordinarie bestämmelser medan Östra trafikskolan som försiktighetsåtgärd valde att avvakta ytterligare en månad i avseendet. Från och med 1 november återgår nu även vi till ordinarie avbokningsbestämmelse:

”Ifråga om återbud till lektion måste sådant ske per telefon eller mejl senast kl. 13.00 dag före aktuell lektion. Om inte återbud sker på rätt sätt debiteras eleven lektionen. Undantag kan medges om eleven i efterhand kan uppvisa läkarintyg som styrker den akuta frånvaron i sammanhanget.”