Återgång till ordinarie avbokningspolicy

”Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög. Men genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom hos de allra flesta. Den senaste tiden har det också blivit tydligt att omikron ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med tidigare varianter. I jämförelse med tidigare smittvågor behöver färre intensivvård trots ett betydligt högre antal fall av smitta. Samma gäller för slutenvården. Ett stort antal patienter vårdas för covid-19 men jämfört med tidigare är andelen lägre, trots en omfattande smittspridning.” Källa: Folkhälsomyndigheten

Från och med nionde februari (9/2) återgår vi därmed till ordinarie avbokningsbestämmelse:

”Ifråga om återbud till lektion måste sådant ske via Elevcentralen eller per telefon/mejl senast kl. 13.00 dag före aktuell lektion. Om inte återbud sker på rätt sätt debiteras eleven lektionen. Undantag kan medges om eleven i efterhand kan uppvisa läkarintyg som styrker den akuta frånvaron i sammanhanget.”